Меню Рубрики

Правила користування соціальною мережею Вконтакте.

Офіційні правила користування соціальною мережею Вконтакте.

Адміністрація Сайту пропонує Вам послуги (сервіси) Сайту на умовах, що є предметом справжніх Правил користування Сайтом ВКонтакте.ру. У зв’язку з цим, Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією Сайту як публічна оферта відповідно до ст. 437 Цивільного кодексу Російської Федерації.

 1. Статус Правил користування Сайтом ВКонтакте.ру
1.1. Ці Правила користування Сайтом ВКонтакте.ру (раніше і далі — Правила) розроблені Адміністрацією Сайту і визначають умови використання і розвитку Сайту, а також права та обов’язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.
1.2. Справжні Правила є юридично обов’язковим угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використанням Сайту і його сервісів (далі — Послуги). Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
1.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил відповідно до ст. 438 Цивільного кодексу Російської Федерації.
1.4. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Справжні Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Діюча редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: http://vkontakte.ru/help.php?page=terms. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни та / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і / або доповненнями.

 2. Статус Сайту ВКонтакте.ру
2.1. Сайт ВКонтакте.ру є інтернет-ресурсом і являє собою сукупність інформації та програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет з мережевого адресою http://vkontakte.ru.
2.2. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевого адреси (доменного імені) http://vkontakte.ru належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цих Правил і чинного законодавства Російської Федерації.
2.3. Справжніми Правилами встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, Програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, яка самостійно утворила і / або розмістили зазначені об’єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.

 3. Адміністрація Сайту ВКонтакте.ру
3.1. Під Адміністрацією Сайту ВКонтакте. Ру (раніше і далі — Адміністрація Сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється Товариство з обмеженою відповідальністю «В Контакте», юридична особа, створена за законодавством Російської Федерації і зареєстроване за адресою: 191015, Санкт -Петербург, вул. Тверська, д. 8, літ. Б.
3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв’язку з цими Правилами та всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, А також для запитів уповноважених законодавством Російської Федерації осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВ «В Контакте», вказаний у п. 3.1. цих Правил.
3.3. У відносно функціонування та розвитку Сайту Адміністрація керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими спеціальними документами, Які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту в цілях регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.
3.4. Ніякі положення цих Правил не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

 4. Реєстрація на Сайті ВКонтакте.ру і статус Користувача
4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: http://vkontakte.ru/reg0.
4.2. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядком, що досягло віку, допустимого відповідно до законодавства Російської Федерації для акцепту цих Правил, І що володіє відповідними повноваженнями (раніше і далі — Користувач).
4.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, Включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти або комбінацію з латинських літер та цифр для входу на сайт) і пароль доступу до Сайту, а також прізвище та ім’я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.
4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству Російської Федерації наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.
4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цих Правил, Користувачу необхідно пройти ряд процедур посвідчувальних, а саме, (а) підтвердити реєстрацію шляхом розпізнання автоматизованого тесту, призначеного для розрізнення комп’ютерів і людей («капчі»); (б) підтвердити свою реєстрацію шляхом активації персональної сторінки через повідомлення, Відправлене Адміністрацією Сайту на електронну пошту Користувача; (в) підтвердити реєстрацію шляхом введення в відповідну форму на Сайті коду, отриманого Користувачем у вигляді sms-повідомлення від Адміністрації Сайту на мобільний телефон Користувача, номер якого надається самим Користувачем. У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача, що має мережевий адресу виду http://vkontakte.ru/id12345. Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.
4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права і обов’язки, пов’язані з використанням і функціонуванням Сайту. Користувач набуває повні права користування Послугами Сайту за умови заповнення персональної сторінки більш ніж на тридцять відсотків.
4.7. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація бере на себе права та обов’язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.
4.8. Беручи ці Правила шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних, наданих при реєстрації, а також розміщуються Користувачем добровільно на своїй персональній сторінці. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу послуг, в тому числі, з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргетовану) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, які дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, А також розробляти нові сервіси та розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання послуг користувачам. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства Російської Федерації (у тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних та / або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства Російської Федерації на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством Російської Федерації випадках.
4.9. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на який він використовує апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.
4.10. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна та пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем. У випадку несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку.
4.11. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших Користувачів до її змісту, А також отримує можливість доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших Користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх власників).
4.12. Користувач як володар інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством Російської Федерації, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача.

 5. Обов’язки Користувача ВКонтакте.ру
5.1. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов’язаний:
дотримуватися положень чинного законодавства Російської Федерації, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, Стежити за їх актуалізацією;
інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та / або про несанкціонований доступ та / або використання пароля та логіна Користувача;
не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на нійінформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства Російської Федерації та / або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Сайту;
не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), Які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
перед розміщенням інформації і об’єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, Аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення;
зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам стали йому відомі в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, Номерами телефонів, адресами електронної пошти, ICQ, паспортними даними, Банківською інформацією) та інформацію про приватне життя інших Користувачів та третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх;
здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача що зберігається на його персональній сторінці інформації.
5.2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі, з розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.
5.3. Користувачеві при використанні Сайту забороняється:
5.3.1. реєструватися як Користувача від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт») або реєструвати групу (об’єднання) осіб або юридична особа в якості Користувача, при цьому, Можлива реєстрація від імені та дорученню іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством Російської Федерації;
5.3.2. вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль інших зареєстрованих Користувача;
5.3.3. спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;
5.3.4. завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
порушує права неповнолітніх осіб;
є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, Містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
містить сцени насильства, або нелюдяного поводження з тваринами;
містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, Релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
містить екстремістські матеріали;
пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій,
містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, Але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), Інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
носить шахрайський характер;
а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства Російської Федерації.
5.3.5. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
5.3.6. здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;
5.3.7. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;
5.3.8. завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;
5.3.9. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами;
5.3.10. будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;
5.3.11. здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб;
5.3.12. здійснювати (намагатися отримати) доступ до яких-небудь Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувач відповідно з окремою угодою з Адміністрацією;
5.3.13. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувач відповідно з умовами окремої угоди з Адміністрацією;
5.3.14. розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту. Придбання Користувачем платних послуг на Сайті здійснюється в порядку, встановленому в спеціальних документах Адміністрації, розміщених на Сайті.
5.3.15. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.
5.4. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, яке здійснюється на свій ризик.
5.5. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов’язаний відмовитися від його використання, поінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

 6. Умови про інтелектуальні права
6.1. Виключні права на Контент, розміщений на Сайті.
6.1.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об’єкти і їх добірки (далі — Контент), є об’єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Сайту і інших правовласників, всі права на ці об’єкти захищені.
6.1.2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством Російської Федерації, ніякої Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, Продано чи іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.
6.1.3. Користувач, розміщуючи на Сайті належить йому на законних підставах Контент, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), Переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права винятково з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
6.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді.
6.1.5. Крім свого власного Контента, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.
6.1.6. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в справжніх Правилах або у випадку явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
6.1.7. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в цих Правилах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.
6.2. Відповідальність за порушення виключних прав.
6.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому на розгляд відповідно до законодавства Російської Федерації.
6.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов’язана, переглядати Сайт на наявність забороненого Контента і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів по своєму особистому розсуду, за будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контента, який, На особисту думку Адміністрації, порушує ці Правила, законодавство Російської Федерації та / або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.
6.2.3. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контента з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання користувацького контенту на сайті.
6.2.4. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Сайту, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу і розповсюдження для цілей Сайту або у зв’язку з ними, в тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача в якості складових частин у відповідні збірники, вчиняти інші дії, службовці досягненню зазначених цілей.
6.2.5. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, права, згадані в п. 6.2.3. — 6.2.4. цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту користувача протягом невизначеного терміну.
6.3. Сайти та Контент третіх осіб.
6.3.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або вихідний від третіх осіб (Контент третіх осіб), Що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до законодавства Російської Федерації.
6.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх контент.
6.3.3. Розміщені на Сайті посилання або керівництва по завантаженню файлів і (або) установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.
6.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.
6.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

 7. Функціонування ВКонтакте.ру і відповідальність при його використанні
7.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку з створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, А також у зв’язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
7.2. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, Не бере участі у формуванні змісту персональних сторінок Користувачів і не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок Користувачів на Сайті.
7.3. В інформаційній системі Сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.
7.4. Адміністрація залишає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
7.5. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і вдається до дій по захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства Російської Федерації тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.
7.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем справжніх Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, Змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами (включаючи особисті повідомлення), припиняти, Обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час за будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Вам такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача і (або) припинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту та (або) його Користувачів. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за здійснене відповідно до цих Правил тимчасове блокування або видалення інформації, або видалення персональної сторінки (припинення реєстрації) Користувача.
7.7. Видалення персональної сторінки Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає права доступу до Сайту.
7.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов’язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний з викачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеним на Сайті.
7.9. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаної з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінках користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.
7.10. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.
7.11. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:
САЙТ І ЙОГО сервіс, включаючи всі скрипти, ПРОГРАМИ, КОНТЕНТ І ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД будь-якої гарантії ТОГО, ЩО САЙТ АБО ЙОГО СЕРВІСИ можуть підходити або не підходить для конкретних цілей ВИКОРИСТАННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ І НЕ ОБІЦЯЄ Ніякого специфічного РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА / АБО його сервісами;
Щоб уникнути непорозумінь КОРИСТУВАЧУ слід дотримуватися техніки безпеки У скачування з сайту АБО з розміщення на ньому посилання, І ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-ЯКИХ Фото, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ настійно рекомендують використовувати тільки ліцензійне, зокрема антивірусні, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;
Використовуючи Сайт, користувач погоджується з тим, ЩО викачувати з сайту АБО З ЙОГО ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ЗБИТКИ, ЩО ЦЕ МОЖЕ ЗАПОДІЯТИ КОМП’ЮТЕРУ КОРИСТУВАЧА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ, ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ШКОДУ;
НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ-ЯКОЇ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ненавмисних ЗБИТКИ, включаючи упущену вигоду АБО ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ШКОДУ ЧЕСТІ, Гідність чи ділову репутацію, викликаний у зв’язку з ВИКОРИСТАННЯМ сайтів, зміст САЙТУ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, до якої Ви АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО Адміністрація сайту попереджає або вказувала на можливість такої шкоди.

 8. Заключні положення
1. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;
2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства Російської Федерації. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню згідно із законодавством Російської Федерації.
3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть всі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть розв’язані шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.
4. Ці Правила набувають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.
5. Ці Правила складено російською мовою і можуть бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності російськомовної версії Правил і версії Правил на іншій мові, застосовуються положення російськомовної версії цих Правил.
6. Якщо з тих чи інших причин одна або декілька положень справжніх Правил буде визнана недійсною або не має юридичної сили, це не робить впливу на дійсність або застосовність решти положень.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *